Geografisk område: Danmark.

Kort beskrivelse:

  • Arkivet dækker hele Thy og rummer mange typer arkivalier, men ikke alt er scannet og digitaliseret. Specielt interessant i denne forbindelse er de scannede udgaver af Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred, som indeholder mange artikler vedrørende søfart og fiskeri. Der kan søges på stikord.

Link: arkivthy.dk