Slægtshistorisk Forening, Århus - hjemmesidens logo

Årsberetning ved generalforsamlingen den 11. marts 2024.

Ved udgangen af 2023 havde Slægtshistorisk Forening, Århus 216 medlemmer fordelt på 201 ordinære medlemmer og 15 husstandsmedlemmer, hvilket stort set er uændret fra årets begyndelse.

Temaet for forårets foredrag var ”Ind- og udvandring”, mens der ikke var et overordnet tema for efterårets foredrag. På grund af sygdom hos en foredragsholder var det nødvendigt at ændre på foredragene i november og december, men med velvilje fra andre foredragsholdere gik kabalen op.

Der var i gennemsnit 48 deltagere til foredragene hen over året.

Med undtagelse af juni og juli måned har Spørgehjørnet været afholdt den anden tirs¬dag i hver måned med deltagelse af i gennemsnit 3-4 spørgere pr. gang. Spørgehjørnets trofaste hjælpere har fundet svar på mange forskellige ting. Hjælperne bestod i årets løb af Finn, Erik, Jesper og Henrik. Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til de fire herrer for deres utrættelige hjælp og støtte i forbindelse med afholdelse af Spørgehjørnet.

I begyndelsen af året udkom Foreningens hjemmeside slaegt-aarhus.dk i en ny version. Dette skyldtes, at systemet, som hjemmesiden er lavet i, havde fået en kraftig teknisk opgradering, men det medførte rent praktisk også en modernisering af det designmæssige udtryk, og samtidig gennemgik hjemmesiden en efterhånden tiltrængt oprydning på indholdssiden.

I september indgik bestyrelsen en aftale med Danske Slægtsforskere om overtagelse af vores Forenings medlemsadministration, herunder opkrævning af kontingent. Aftalen blev indgået dels for at lette kassererens arbejde og dels for at spare Foreningen for nogle udgifter i forbindelse med kontingentopkrævning. Som vi skrev i et nyhedsbrev i midten af december, er det derfor meget vigtigt, at I nu selv husker at rette jeres medlemsoplysninger (postadresse, mailadresse m.m.) på Danske Slægtsforskeres medlemsside. Vejledning hertil finder I i den nævnte nyhedsmail.

I efteråret valgte Foreningens mangeårige bestyrelsesmedlem og kasserer Kjeld Kibsgaard at trække sig fra posten af personlige årsager. I stedet er det for tiden Erik Vigsø, der styrer regnskabet, og bestyrelsen håber, at I vil vælge ham ind i bestyrelsen under dagsordenspunktet om valg. Jeg vil gerne på bestyrelsens og Foreningens vegne takke Kjeld for hans mangeårige indsats.

Årets medlemsudflugt fandt sted den 13. maj 2023. 36 medlemmer deltog i turen, hvor vi efter en underholdende frokost på Grønhøj Kro besøgte Blicheregnens Museum og Thorning Kirke. Begge steder fik vi en guided rundvisning, og vi sluttede af med kaffe på Museet.

Slægtshistorisk Forening, Århus sponserer Slægtsforskernes Bibliotek med et fast, årligt beløb på 1.000 kr. som en påskønnelse for deres store arbejde med bl.a. digitalisering af diverse arkivalier.

Kassereren vil senere redegøre for foreningens økonomiske forhold.

Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til såvel foredrag som medlemsudflugter eller lignende fællesarrangementer til gavn for Foreningens medlemmer.

Efter pausen vil arkivleder Peter Poulsen fortælle om Borum under overskriften ”en ældgammel og stadig interessant landsby i Østjylland”.

Jeg vil slutte denne beretning med at sige tak til mine bestyrelseskolleger for deres indsats og det gode samarbejde i det forløbne år.

Og hermed indstiller vi bestyrelsens beretning til generalforsamlingens velvillige behandling.

Ved at benytte slaegt-aarhus.dk accepterer du brugen af cookies. Hvis du siger nej tak, er der måske dele af hjemmesiden der ikke vil virke.