Kontingentet udgør for tiden 170 kr. om året.

Kontingentet omfatter foredrag, Spørgehjørnet og interessegrupperne.

Ved fremmøde til foredrag betales dog også 20 kr. Beløbet dækker foredrag og kaffe.

Ved indmeldelse med virkning fra efterårssæsonen betales der halvt kontingent.

Hvis der er flere medlemmer pr. husstand, skal der ud over kontingentet på170 kr. om året betales 80 kr. om året for hvert ekstra medlem. Husstanden vil af hensyn til prisen for opkrævning på betalingsservice blive opkrævet et samlet kontingent (250 kr. for to husstandsmedlemmer).

Ekstra husstandsmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen samt mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter til medlemspris.