Nyttig baggrundsviden for slægtsforskere.

Nedenfor er et skema over vægt- og måleenheder, som vi ofte ser dem i kilderne. Oplysningerne stammer fra en side lavet af Slægtshistorisk Forening i Herning.

Lovgivningen omkring strafudøvelse har ændret sig meget gennem tiderne. Skemaet herunder, som er hentet fra Dansk socialhistorie bd. 4 af Hans Chr. Johansen, udgivet af Gyldendal, viser, hvad strafferammen var til forskellige tider for forskellige forbrydelser.

En oversigt over det danske møntsystem fra 1444 til vor tids kroner og ører.

Første gang, vi fik noget, der minder om en navnelov med faste slægtsnavne, var i 1526, da Frederik I. påbød alle gamle adelsslægter at føre et fast slægtsnavn. Mange af disse navne havde været anvendt af slægterne som et beskrivende navn, der ofte afspejlede deres våbenskjold, f.eks.Gyldenstjerne, Sparre, Bjælke, Ulfstand, Marsvin, Oxe, Høg, Munk, Hvid, osv. Disse kendemærker fra skjoldene blev i mange tilfælde gjort til faste slægtsnavne.