I 1996 afholdt Slægtshistorisk Forening, Århus en temadag om slægtshistorie i Sønderjylland.

Materialet fra denne temadag er lagt på hjemmesiden i uredigeret form. Nogle af oplysningerne er derfor muligvis forældet, men det vurderes, at de allerfleste oplysninger stadig kan være en hjælp for dem, der har aner i det sønderjyske.

En ordliste fra tysk til dansk med udtryk fra især de tysksprogede kirkebøger.

Litteraturlisten omfatter: arkivoversigter, lærebøger, bibliografier, stater, borgerskabsbøger, kilder til landbefolkningen, landsby- og sognekrøniker fra Sydslesvig, kildeudgivelser, slægtsbøger og registre.

Kildeoplysningerne omfatter beskrivelse af kirkebøger, personregistre, folketællinger, grundbøger, skyld- og panteprotokoller, og lægdsruller.