Før 1800

Ostindien

Asiatisk Kompagnis fregat "Christianshavn"
anløber Cape Town på rejse til Tranquebar (Museet for Søfart)

Titel Oprettet:
Dansk færgejournal ca. 1675 til nutiden 15. februar 2017
Dansk-Ostindiske personalia og data indtil ca. 1850 15. februar 2017
Dansk-vestindiske og guineiske personalia og data 28. maj 2017
Danske handelsskibe siden ca. 1750 28. maj 2017
Dragørs maritime historie 29. april 2018
Eksaminerede danske skippere og styrmænd i perioden 1707-1839 15. februar 2017
Fanø i sejlskibstiden 15. februar 2017
Flådens divisionsbøger (mandskabsfortegnelser) 1770-1856 4. august 2019
Flådens historie siden 1600-tallet 15. februar 2017
Fyrtårne i Danmark 15. februar 2017
Københavns skipperlav 28. maj 2017
Lloyds Register of Shipping 1764-1945 15. februar 2017
Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv 28. maj 2017
Marinehistorisk Selskab og Orlogsmuseets Venner 29. august 2017
Museet for Søfart 15. februar 2017
Navigationsdirektoratet (Søfartsstyrelsen) 1781-1991 21. november 2020
Norsk Sjøhistorie siden 1660 15. februar 2017
Norsk søfart ca. 1675-1925 15. februar 2017
Nyboders Husbøger 1732-1924 29. august 2017
Officerer i søetaten 1660-1932 29. august 2017
Orlogsværftets tegninger 1630-1890 15. februar 2017
Provinsens søfart ca. 1700-1832 15. februar 2017
Skibsvrag over hele verden 22. november 2019
Svensk søfart fra ca. 1600 15. februar 2017
Søetatens skifteprotokoller m.m. 1670-1752 29. august 2020
Sønderborg Skipperlaug 1571-1971 4. august 2019
Sønderborg Skipperlaug og et Brudstykke af Byens Søfartshistorie 4. august 2019
Sønderjyske kilder 28. maj 2017
Søruller 1704 - ca. 1925 4. august 2019
Søruller 1716-1918 28. maj 2017
Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv 28. maj 2017
Vragguiden 15. februar 2017
Waterschout forhyringsprotokoller 1768-1859 15. februar 2017
Øresundstoldens regnskaber 1557-1857 15. februar 2017
Aabenraa søfolk 1759-1869 28. maj 2017
Aarhus skippere ca. 1600-1900 28. maj 2017
Aarhus søfolk ca. 1680-1748 28. maj 2017